Veldhoven Quiz zou niet bestaan zonder de hulp van onze sponsoren. Voor het organiseren en uitvoeren van de Quiz hebben we geld nodig. Een deel van onze inkomsten halen we uit het inschrijfgeld. Echter hier lukt het niet helemaal mee en gelukkig zijn er enkele lokale instanties bereid om ons te sponsoren.

Een heel groot applaus voor de Sponsoren Editie 2024