1 – Algemeen

1.1 Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.VeldhovenQuiz.nl bedoeld.

1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

2 – Teams

2.1 Deelname aan de Veldhoven Quiz kan uitsluitend met teams van minimaal 4 en maximaal 20 personen van 16 jaar of ouder. Om het spel volledig te beleven, raden we aan een team samen te stellen van minimaal 10 personen.

2.2 Elk team wijst één van de teamleden aan als teamcaptain. Van de teamcaptain dient  geboortedatum, adres, telefoonnummer en het e-mailadres opgegeven te worden.

2.3 De teamcaptain van het team is woonachtig in de gemeente Veldhoven en is op het moment van inschrijving minimaal 18 jaar.

2.4 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.

2.5 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie.

2.6 De speel-locatie van de teamcaptain moet ingevuld worden op het inschrijfformulier en deze locatie moet zich in Veldhoven bevinden. Per adres kan slechts één team ingeschreven worden. Het is mogelijk dat de teams bezocht worden op de Quizavond.

2.7 Het kan voorkomen dat een deelnemer met de Quiz mee wil doen, maar geen team bij elkaar kan vinden of een team heeft van minder dan 5 personen. In dat geval bieden we, indien gewenst, de mogelijkheid om toch in te schrijven. Aan teams vragen we bij de inschrijving of zij akkoord gaan, dat zij aangevuld worden met individuele deelnemers of kleine teams. Ook kan een compleet team van individuele deelnemers worden samengesteld. In onderling overleg wordt door hen een teamcaptain aangewezen. 

3 – Inschrijven

3.1 Een team kan zich aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. De teamcaptain ontvangt een mail ter bevestiging. 

3.2 Alle velden op het inschrijfformulier moeten ingevuld zijn. Op het inschrijfformulier moet aangegeven worden dat de teamcaptain dit reglement gelezen heeft en hiermee dus akkoord is. De organisatie gaat ervan uit dat de teamcaptain deze informatie deelt met de rest van zijn teamleden. Alle leden van dit team stemmen daardoor ook in met het reglement

3.3 Inschrijving. De inschrijving is online. Je kunt je inschrijven tot en met 24 maart 2024.  

3.4 Inschrijfgeld dient te worden overgemaakt naar rekening NL10 RABO 0350 5901 76 onder vermelding van de teamnaam en teamnummer. Dit kan middels een bankoverschrijving of door gebruik te maken van het betaalverzoek (Qr-code). Bij latere inschrijving moeten kan dit alsnog via dezelfde manier overgemaakt worden.

Let op: Bij het betaalverzoek is geen mogelijkheid tot het toevoegen van tekst, waardoor teamnummer en teamnaam niet kunnen worden toegevoegd. Om deze reden vragen we in het inschrijfformulier de laatste drie cijfers van de bankrekening in te vullen, zodat we de betaling toch aan een team kunnen koppelen.

3.4 Een team is pas ingeschreven wanneer het inschrijfgeld bijgeschreven is op de rekening van de organisatie en als de teamcaptain een bevestigingsmail heeft ontvangen van de organisatie. 

3.5 Na inschrijving is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

4 – Deelnemen

4.1 De organisatie stelt het Quizboek samen waarin alle vragen en opdrachten voor de Veldhoven Quiz zijn opgenomen. Op de Quizavond (6 april 2024) wordt het Quizboek via een met een wachtwoord beveiligd PDF-bestand naar de teamcaptain gestuurd. Het wachtwoord wordt omstreeks 19.00 uur bekend gemaakt op Social Media, mail en de website. 

4.2 De antwoordvellen moeten tussen 23.00 en 23.30 uur worden ingeleverd op een later te bepalen locatie. De foto’s en filmpjes van de doe-opdrachten moeten vóór 23.30 worden geüpload via Google Forms.

4.3 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld op de antwoordvellen te worden ingevuld. De antwoordvellen moeten in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. Indien het de antwoordvellen niet op de juiste wijze of te laat ingeleverd wordt, kunnen strafpunten worden toegekend of zal, in het uiterste geval, diskwalificatie volgen. De gevraagde foto’s en filmpjes moeten verstuurd worden zoals beschreven in het boek, anders tellen deze niet mee bij de puntentelling.

4.4 Ingestuurde foto’s en filmpjes zijn eigendom van de organisatie van de Quiz en kunnen na de Quiz gepubliceerd worden op de site, Social media en gebruikt worden voor reclame.

4.5 De antwoorden moeten altijd in de geest van de vraag gegeven worden. Bijvoorbeeld als er een overeenkomst gevraagd wordt tussen 3 personen, dan zal een antwoord als “ze hebben allemaal een hoofd” exact 0 punten opleveren. 

5 – Puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1 De gegeven antwoorden en ingeleverde opdrachten worden door de organisatie in de dagen na de Quiz op juistheid beoordeeld en voor elke goed beantwoorde vraag worden punten aan het team toegekend. Er kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bijvoorbeeld als ingeleverde opdrachten naar het oordeel van de organisatie niet zelf gemaakt zijn, de voucher ontbreekt in filmpjes en foto’s of als er kinderen onder de 16 jaar op foto’s en filmpjes te zien zijn.

5.2 Alle deelnemende teams worden in de uitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. 

5.3 De uitslag is bindend en staat niet ter discussie. Uitslagen worden niet individueel besproken.

5.4 De organisatie bepaalt de prijzen voor de eerste drie teams. Deze teams moeten het gewonnen prijzengeld doneren aan een Veldhovens goed doel. Het totaal uit te reiken donaties is globaal het totale inschrijfgeld minus de organisatiekosten, vermeerderd met eventueel sponsorgeld.

5.5 Dit jaar zijn er een aantal extra prijzen te verdienen. Voor details hieromtrent verwijzen we naar de website en Social media, waar op korte termijn meer informatie te vinden zal zijn over deze fantastische extra prijzen!

5.6 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden op de feestavond op 19 april 2024 in St. Joris. Op de website en Social media zal bekend worden gemaakt hoe deze avond eruit zal zien.  De volledige uitslag en het Quizboek met antwoorden zijn vanaf 20 april 2024 te vinden op onze website.

6- Tenslotte

6.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Veldhoven Quiz. Deelnemen aan de Veldhoven Quiz is daarmee geheel op eigen risico.

6.2 Tijdens de Quiz moeten opdrachten in onze gemeente worden uitgevoerd. We willen benadrukken dat niemand verplicht is hieraan mee te doen. Deelname aan het verkeer tijdens deze avond is vrijwillig en op eigen risico. De organisatie verwacht dat iedereen zich gedraagt in het verkeer. Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt, dan kan dit uitsluiting tot gevolg hebben. 

6.3 Veiligheid boven alles! Denk aan jezelf maar denk ook aan anderen. 

6.4 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.